De beste laptopdeals voor studenten

Gratis verzending vanaf 20,-

Geschikt voor jouw opleiding

Garantie voorwaarden

De garantie is bedoeld om jou als consument te beschermen, zodat je van een degelijk product kunt genieten. Als consument heb je, bij normaal gebruik, ten minste 2 jaar recht op de wettelijke garantie. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene moet doen wat men er in redelijkheid van mag verwachten. De onderstaande garanties doen niets af aan de wettelijke garantie.

Buiten de wettelijke garantie heb je uiteraard ook nog rechten. Deze staan beschreven in de verkoopvoorwaarden. De garantie gaat in vanaf de factuurdatum.


In onderstaande gevallen kun je geen aanspraak maken op wettelijke garantie:

  • bij beschadiging of in geval van defecten veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid;
  • bij ondeskundig of onoordeelkundig gebruik;
  • bij het nalaten tijdig onderhoud te plegen of bij onjuist onderhoud;
  • in geval van gebruik van een product anders dan voor privégebruik;
  • bij het blootstellen van een product aan vochtigheid, extreme warmte, koude of droogte;
  • bij (over)verhitting door of blootstelling aan verwarmingsbronnen;
  • bij reparaties verricht door jezelf of door derden, tenzij CampusShop je daarvoor op voorhand schriftelijk toestemming heeft gegeven;
  • bij normale slijtage;
  • als er sprake is van externe onheilen (zoals brand, bliksem, waterschade,val- of stootschade);
  • het defect is ontstaan door een virus, illegale software of na onjuiste installatie van software. 

Zie de Algemene Voorwaarden voor meer informatie.

Let op: Op verbruiksartikelen zoals accu's, downloads en cartridges geldt een beperkte garantie.

Wanneer er sprake is van een defect buiten garantie, vervalt de Snelle Studenten Service en daarbij het recht op een leenlaptop.


Garantie bij wijzigingen aan hardware

Mocht je een product hebben uitgebreid of geüpgraded en je product raakt onverhoopt defect, dan dien je in ieder geval eigen geplaatste hardware te verwijderen. (b.v. geheugenuitbreiding, harde schijf vervangen of nieuwe videokaart geplaatst)

Je dient het product namelijk in originele staat aan te bieden voor een reparatie. Doe je dit niet, dan wordt alle door jou toegevoegde hardware verwijderd en vernietigd.