Wanneer je een defect product dat buiten de garantievoorwaarden valt aanmeldt ter reparatie, kunnen verschillende kosten in rekening worden gebracht. Controleer dus altijd goed of het om een reparatie gaat die binnen de garantie valt. De volgende kosten kunnen in rekening worden gebracht:

Onderzoekskosten
Wanneer wordt geconstateerd dat het defect buiten de garantie valt, worden in ieder geval onderzoekskosten in rekening gebracht. Deze liggen tussen de € 60,- tot € 90,- en dienen betaald te worden om het product (zelfs ongerepareerd) retour te krijgen.

Verzendkosten
Buiten de garantie kunnen eventuele handelingskosten in rekening worden gebracht, dit zijn in de meeste gevallen alleen de verzendkosten.

Reparatiekosten
Naast onderzoekskosten staan op een prijsopgave ook de reparatiekosten. Dit zijn de daadwerkelijke kosten om het product gerepareerd retour te krijgen.

Het is niet mogelijk om vooraf een prijsopgave voor de reparatiekosten te bepalen.

Let op! Indien je niet binnen de gestelde termijn op een prijsopgave vanuit onze servicedesk reageert, dan zal je product ongerepareerd retour worden gestuurd en betaal je in ieder geval de onderzoekskosten.