De beste laptopdeals voor studenten

Gratis verzending vanaf 20,-

Geschikt voor jouw opleiding

Voorwaarden

1. Algemene verkoopvoorwaarden

Voor aankopen die u heeft gedaan via onze webshop op CampusShop.be gelden de volgende voorwaarden:

Algemene verkoopvoorwaarden website
Heeft u uw product gekocht op de CampusShop.be website?
Dan zijn de onderstaande algemene verkoop- voorwaarden van toepassing.

Algemene voorwaarden voor online verkoop

Naam: KBV B.V.
Vestigingsadres: Lodewijkstraat 46, 5652AC Eindhoven, Nederland
Telefoon: 0800-11209
IBAN: BE71310181621169 (ten name van KBV B.V.)
BTW nummer: BE0876686988

Zakelijke aankopen
Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten met zakelijke klanten zijn de ICT ~ Office Voorwaarden van toepassing, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Midden-Nederland onder nummer 30174840. Bekijk hier deze voorwaarden.

2. Koop en garantie

Na de aankoop van een product zit u wellicht met vragen zoals: Wanneer heb ik garantie? Hoe
lossen we een probleem samen op? Wanneer zijn er kosten van toepassing?
Op 1 mei 2003 is de Europese richtlijn "Koop en Garantie" in het Nederlands Burgerlijk Wetboek
geïmplementeerd. Deze regelgeving heeft betrekking op de zogeheten consumentenkoop.
Op deze pagina wordt uitgelegd wat uw rechten en plichten zijn en wat u van CampusShop mag
verwachten.

CampusShop is verplicht een product te leveren dat de eigenschappen bezit die u als koper op
grond van de overeenkomst mocht verwachten. De rechten die u als consument heeft op grond
van het dwingende consumentenrecht worden door CampusShop volledig gerespecteerd.

3. Privacyverklaring

Het onderstaande privacy protocol is van toepassing op ieder gebruik van of op alle bezoeken aan de website van CampusShop, daaraan gerelateerde social media activiteiten van en/of overeenkomsten tussen de gebruiker ("u") en CampusShop ("wij") of een van haar dochterondernemingen (hierna "naam"). Dit privacy protocol heeft tot doel u te informeren op welke wijze door CampusShop persoonsgegevens worden verwerkt. Wij zullen uw gegevens niet aan derden verkopen.

1. Waarom verzamelt CampusShop (persoons)gegevens?
2. Welke andere gegevens worden verzameld?
3. Nieuwsbrief
4. Hoe beschermt CampusShop (persoons)gegevens?
5. Verantwoordelijke voor verwerking van persoonsgegevens
6. Is CampusShop verantwoordelijk voor andere websites?
7. Welke rechten heeft u?
8. Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd?
9. Waar kunt u terecht voor vragen en verzoeken?

Op dit privacy protocol is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Eindhoven, 15 december 2021

4. Service pakketten

4.1 Onder servicepakketten verstaan we Snelle Studenten Service, Premium Studenten Service en Pro
Studenten Service.

4.2. Reparatietijd voor uw laptop is afhankelijk van uw servicepakket en gaat in als uw laptop aankomt
bij het servicecentrum.

4.3. Mocht uw laptop niet binnen de afgesproken termijn gerepareerd zijn, dan ontvang uw bij
Premium Studenten Service en Pro Studenten Service een nieuw toestel die in het 2e en eventueel het 3e
jaar (looptijd is afhankelijk van de keuze van uw pakket) van uw servicepakket een refurbished
model kan zijn i.v.m. de beschikbaarheid van het model.
4.3.1. Wanneer uw laptop door de gevolgen van een pandemie niet binnen de afgesproken termijn
gerepareerd kan worden vervalt het recht op een nieuw toestel, het recht op een leentoestel blijft
onverminderd van kracht.

4.4 De service uit onze servicepakketten geldt alleen voor hardwarematige defecten als gevolg van
een fabricagefout op alle fysieke componenten in een toestel binnen de garantie.

4.5 Schade door invloed van buitenaf (vallen, stoten, vloeistof, drukschade) is uitgesloten van
garantie.

4.6 Software valt niet onder garantie.

4.7 Leentoestel
4.7.1. Klant heeft bij Snelle Studenten Service uitsluitend recht op een leentoestel indien er sprake is
van een defect binnen garantie.
4.7.2. Indien een toestel niet na 5 werkdagen vanaf aankomst bij servicepartner gerepareerd is heeft
koper van Snelle Studenten Service recht op een leentoestel.
4.7.3. Binnen 1 werkdag na aanmelding van uw toestel op www.campusshop.nl/service heeft de
koper bij aanschaf van Premium Studenten Service recht op een leentoestel.
4.7.4. Koper is verplicht het leentoestel te retourneren bij ontvangst van het gerepareerde toestel.
4.7.5. Koper is verplicht het leentoestel te retourneren uiterlijk 14 dagen na verzending van het
gerepareerde toestel door servicepartner.
4.7.6. Servicepartner van CampusShop brengt de volledige kosten voor het verzenden en de verkoop
van het leentoestel in rekening indien het leentoestel niet binnen 14 dagen na verzending van het
gerepareerde toestel door servicepartner ontvangen is door servicepartner.
4.7.7. Koper met Snelle Studenten Service heeft geen recht op een leentoestel wanneer er sprake is
van opzet, slijtage, verlies of diefstal en schades aan accu’s.

5. Verzekeringen

5.1 De verzekering biedt dekking gedurende de looptijd van de verzekering tegen vallen, stoten,
inductie, piekspanning en vocht schade.
5.2 De polis van Actua is altijd leidend bij het bepalen van de dekking.
5.3 Actua hanteert een eigen risico van 50,-, dit betekent dat de koper altijd een deel van de kosten
van de schade voor eigen rekening moet nemen.
5.4 Op de verzekering zijn de algemene voorwaarden van Actua van toepassing.