Deze Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad en treden in werking per 1 juni 2014.

Bekijk hier de algemene voorwaarden

Voorwaarden herroepingsrecht

 

Let op: CampusShop is geen lid van Thuiswinkel.org, maar hanteren wel de neutrale algemene voorwaarden die het Thuiswinkel Waarborg stelt.

 

Laatste aanpassing 25 April 2017